1. Sınıf Matematik Yolculuğu

 

 

 

MATEMATİK YOLCULUĞU serisinde, tüm kazanımlar ayrı ayrı işlenmiştir. Kazanımlar, özet ve önemli bilgiler hatırlatılarak uygulamalarla pekiştirilmiştir. Her kazanım için alıştırma, problem ve test verilerek ilgili konuların değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Her ünitenin sonunda “Ünite Değerlendirme Problemleri”, “Ünite Değerlendirme Testleri” ve “Ünite Değerlendirme Sınavı” verilerek ünitenin tekrarı ve değerlendirmesi yapılmıştır.

6 sınavdan oluşan “Sınav Kitabı ” ilavesi vardır.

Sınav Kitabı;

* Ünitelendirilmiş ve yıllık planlara göre hazırlanmıştır. Birinci ve ikinci yarı yıl dönemi için üçer sınvdan oluşmaktadır.
* Her sınav öğrencilerin ünite süresince öğrendiği bilgileri ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.
* Sınavlar; çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, boşluk doldurma ve eşleştirme sorularından oluşmaktadır.
* Her sınav, soruların zorluk derecesine göre puanlanmıştır.