1. Sınıf Türkçe Yolculuğu

     

 

TÜRKÇE YOLCULUĞU serisinde, güzel dilimizi geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla; Türkçenin inceliklerini ve Türk dilinin temel yapısını kısa bilgilerle kavratarak, her konuya ait uygulama, etkinlik çalışmaları ve testlerle de öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlayacaktır.

Türkçe kitabımızda çok sayıda metin ve paragrafa yer verilmiştir. Bu metinlerin yanındaki “Kare Kod” ları okutarak sesli dinleme yapılabilmektedir. Ayrıca “Akıllı Tahta” yazılımında metinleri sesli olarak dinleyerek dinleme etkinlikleri yapılabilmektedir.

Her bölümün sonunda “Metin Değerlendirme”, “Bölüm Değerlendirme Testi” ve “Bölüm Değerlendirme Sınavı” verilerek bölümün tekrarı ve değerlendirmesi yapılmıştır.

6 sınavdan oluşan “Sınav Kitabı ” ilavesi vardır.

Sınav Kitabı;

* Ünitelendirilmiş ve yıllık planlara göre hazırlanmıştır. Birinci ve ikinci yarı yıl dönemi için üçer sınvdan oluşmaktadır.
* Her sınav öğrencilerin ünite süresince öğrendiği bilgileri ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.
* Sınavlar; çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, boşluk doldurma ve eşleştirme sorularından oluşmaktadır.
* Her sınav, soruların zorluk derecesine göre puanlanmıştır.